Baza lokalowa

Klub Kopernik Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu w Inowrocławiu wchodzi w skład pawilonu przy ul. Toruńskiej 60. Posiada bardzo dobrą bazę lokalową o powierzchni ponad 900m2 usytuowaną na trzech kondygnacjach z bardzo dobrym dojazdem przy trasie Toruń-Poznań.

P O M I E S Z C Z E N I A   K L U B U:

 • Sala widowiskowa ze sceną i nagłośnieniem
 • Hol z szatnią
 • Sala kominkowa
 • Mini – Galeria
 • Sala szkoleniowa
 • Sale zajęć
 • Sala edukacyjna
 • Pokój Związku Sybiraków
 • Sale muzyczne
 • Pracownia plastyczna
 • Sala języka angielskiego
 • Pokój instruktorów
 • Pokój kierownika
 • Pomieszczenie socjalne
 • Pokój Fundacji K-S-M
 • 8 toalet
 • Kuchnia
 • Pomieszczenie gospodarcze