Regulamin Klubu

Klub Kopernik Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00. Zajęcia sekcji i kół zainteresowań odbywają się w systemie popołudniowo – wieczorowym.

 
                                                  
                             R E G U L A M I N
  1.  Zachowaniem swoim należy tworzyć dobrą atmosferę pracy i rozrywki.
  2. Należy dbać o czystość i estetykę wszystkich pomieszczeń, w których się przebywa.
  3. Wierzchnie okrycie należy pozostawiać w szatni.Aktywnie włączać się do pracy społeczno – kulturalnej.
  4. Współdziałać z pracownikami w przestrzeganiu regulaminu placówki.
  5. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
  6. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje wydaleniem
i zakazem wstępu na teren placówki.