Regulamin Klubu

Klub Kopernik Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu czynny jest od poniedziałku do piątku od 12.00 do 20.00.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych do wieczorowych.

           
                                          R E G U L A M I N
 
  1.  Zachowaniem swoim tworzyć dobrą atmosferę pracy i rozrywki.
  2. Dbać o czystość i porządek pomieszczeń, w których się przebywa.
  3. Wierzchnie okrycie należy pozostawiać w szatni.
  4. Aktywnie uczestniczyć w pracy społeczno – kulturalnej.
  5. Współdziałać z pracownikami w przestrzeganiu regulaminu.
  6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
  7. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu.
  8. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wydaleniem i zakazem wstępu.