Kontakt

Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
Kopernik
ul. Toruńska 60
88-100 Inowrocław
Tel. (052) 357-26-15
e-mail: kopernik@ksmino.pl
www: www.klubkopernik.pl