O klubie

Klub Kopernik Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu – powstał w 1978 roku. Od 1983 roku kierownikiem placówki jest Grzegorz Kaczmarek. Klub jako jedyna placówka społeczno – wychowawcza prowadzi działalność dla 3 osiedli: toruńskiego, nowego i ustronia, nie zapominając przy tym, że głównym podmiotem oddziaływań jest mieszkaniec osiedla – członek Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W działalności placówki na czoło wybija się funkcja kulturotwórcza. Oferta programowa klubu obejmuje szeroki wachlarz zajęć dla każdego wieku i jest ukierunkowana przede wszystkim na edukację kulturalno – artystyczną. Od początku swej działalności Klub prowadzi działalność dla wszystkich grup wiekowych. Do nich adresowany jest program oparty na znajomości ich zainteresowań i potrzeb. Kierownik placówki z pełnym zaangażowaniem wspólnie z kadrą instruktorską i pozostałymi pracownikami tworzą instytucję o niepowtarzalnej atmosferze, stawiającą sobie za cel kształtowanie osobowości dziecka oraz wychowanie poprzez proponowanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Integrujemy środowiska. Solidaryzm społeczny i wrażliwość na losy tych, którzy nie radzą sobie z codziennymi kłopotami i trudną sytuacją materialną była przesłanką do zajęcia się organizowaniem pomocy przez Klub w ramach Społecznego Komitetu Akcji Dobroczynnej „Dać Dzieciom Radość”, a następnie Fundacji K-S-M Jesteśmy z Wami. Prowadzimy działalność integrującą różne środowiska, niepełnosprawnych, dzieci, seniorów. Działamy także na rzecz mieszkańców miasta i prócz zadań wynikających z realizacji funkcji statutowych spółdzielni Klub Kopernik KSM, organizuje imprezy działając w ogólnym systemie instytucji kultury, podejmuje i z powodzeniem realizuje zadania na rzecz całego miasta, zajmując w nim ważne miejsce. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00. Zajęcia sekcji i kół zainteresowań odbywają się w systemie popołudniwo – wieczorowym. W sobotę i niedzielę istnieje możliwość rezerwacji placówki na zamówienie. Wynajmujemy sale na spotkania: rodzinne, szkolne, zebrania, kursy, szkolenia, pokazy, prezentacje itp. (wystawiamy faktury VAT).

Baza lokalowa