Tanto

Tai-jutsu dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież ćwiczą w trzech grupach wiekowych:


- dzieci 4-6 lat (przedszkolaki) ćwiczą w poniedziałki i środy o godz. 1700. W tej grupie wiekowej główny nacisk kładzie się na rozwijanie koordynacji ruchowej, ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz na naukę bezpiecznego upadania. Dzieci podnoszą wiarę w siebie i uczą się pracy w grupie.

- dzieci 7-12 lat ćwiczą w poniedziałki i środy o godz. 1800. Ćwiczenia w ramach tej grupy mają rozwinąć ogólną sprawność fizyczną, nauczyć wzajemnego poszanowania siebie i współpracy. Dzieci uczą się padów, dźwigni, podcięć, rzutów, bloków, uderzeń i kopnięć. Doświadczenie pokazuje, że dzieci uczęszczające na te zajęcia lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Potrafią pomóc sobie i innym.

- młodzież 13-18 lat ćwiczą w poniedziałki i środy o godz. 1915. Podobnie jak w grupie dzieci, młodzież w ramach tej grupy ma rozwijać ogólną sprawność fizyczną, nauczyć się wzajemnego poszanowania siebie i współpracy. Młodzież uczy się padów, dźwigni, podcięć, rzutów, bloków, uderzeń i kopnięć.

Treningi odbywają się od września do czerwca (z feriami zimowymi włącznie). W czasie wakacji dzieci i młodzież ćwiczące na tej sali mają możliwość trenowania na drugiej sali na ul. Gnieźnieńskiej.