Półkolonie

w klubie Kopernik

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat 

na półkolonie letnie.

Termin:01.07.24 - 09.08.24

Zapisy od 07.05.24 ( godz 17.00) dla członków S.M.Grunwald i mieszkańców osiedla Kopernika - 350,00 za turnus.

08.05.24 ( godz.17.00) - zapisy dla pozostałych chętnych - 400,00 zł za turnus.

Półkolonie odbywają się w godzinach: 8.00-15.00

Dzieci najwcześniej można przyprowadzać o 7.30, a najpóźniej odebrać do godz 16.00

W tych godzinach zorganizowana jest świetlica.

Wyżywienie:

Obiad, oraz ciepłe i zimne napoje.

1) Uczestnika półkolonii zgłasza osobiście rodzic, opiekun prawny, babcia, dziadek.

2) Jedna osoba może zapisać maksymalnie dwóch uczestników półkolonii. W przypadku zapisu uczestników będących rodzeństwem, limit określony w zdaniu poprzednim nie obowiązuje.

3) Każdy uczestnik może skorzystać maksymalnie z dwóch turnusów w okresie letnim.

4) Jeżeli po wyznaczonym terminie zapisów pozostaną wolne miejsca, uczestnik może wziąć udział w większej ilości turnusów.

5) Przy zapisach wydawana jest karta uczestnika, która jest potwierdzeniem zgłoszenia. 

(Prosimy o jak najszybszy zwrot wypełnionej karty)

6) Płatność za półkolonie można uregulować w dwóch formach :gotówką lub przelewem.

Termin zapłaty - do 14.06.24 włącznie.

Brak płatności po tym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników półkolonii.

Pozdrawiamy i do zobaczenia!!!👋 🙂