Półkolonie

zimowe 2024

Półkolonie zimowe
w Klubie Kopernik

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.

Półkolonie odbywają się w godzinach: 8.00-15.00

Dzieci najwcześniej można przyprowadzać o 7.30.

Od 7.30-8.00 oraz od 15.00-16.00 zorganizowana jest świetlica.

Wyżywienie:

Obiad, oraz ciepłe i zimne napoje.


1) Uczestnika półkolonii zgłasza osobiście rodzic, opiekun prawny, babcia, dziadek.

2) Jedna osoba może zapisać maksymalnie dwóch uczestników półkolonii. W przypadku zapisu uczestników będących rodzeństwem, limit określony w zdaniu poprzednim nie obowiązuje.

3) Każdy uczestnik może skorzystać maksymalnie z jednego turnusu w okresie zimowym.

4) Jeżeli po wyznaczonym terminie zapisów pozostaną wolne miejsca, uczestnik może wziąć udział w większej ilości turnusów.

5) Przy zapisach wydawana jest karta uczestnika, która jest potwierdzeniem zgłoszenia.

(Prosimy o jak najszybszy zwrot wypełnionej karty)

6) Płatność za półkolonie można uregulować w dwóch formach :gotówką lub przelew.

Termin zapłaty - do 31.01.24 włącznie.

Brak płatności po tym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników półkolonii.


Pozdrawiamy i do zobaczenia!!!